ออกแบบโปสเตอร์

THE KALLING DESIGN ออกแบบโปสเตอร์ โดยนักคอมพิวเตอร์กราฟิก ที่มีประสบการณ์ในวงการสื่อมาอย่างยาวนานไม่ต่ำกว่า 5 ปี เราพร้อมที่จะสร้างสรรค์โปสเตอร์ให้ออกมาอย่างดีที่สุด ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดรายละเอียดและส่งให้ทางเราพิจารณาก่อนได้

โปสเตอร์ (Poster) คือ ภาพที่ถูกออกแบบให้มีขนาดที่เหมาะสมตามแต่เรื่องที่ต้องการสื่อ และให้มีขนาดที่พอดีกับพื้นที่ที่จะไปติดตั้ง โดยเน้นการสื่อสารให้คนที่อ่านเข้าใจได้ง่าย เน้นข้อความที่โดน และมีรูปแบบที่สกิดสายตาของผู้ที่ผ่านไปผ่านมาแถวนั้นได้เป็นอย่างดี

แพ็คเกจ

A POSTER

25,000/ Poster
 • ออกแบบโปสเตอร์ 1 รูป
 • แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง
 • ระยะเวลา 15 วัน
 • ไฟล์ที่จะได้รับ .jpg .png .pdf .ai
 • ส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน We Transfer
 • สำรองไฟล์ข้อมูล 7 วัน

B POSTER

สอบถาม/ month
 • ออกแบบโปสเตอร์ … รูป
 • แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง / รูป
 • ระยะเวลา … วัน
 • ไฟล์ที่จะได้รับ .jpg .png .pdf .ai
 • ส่งไฟล์ข้อมูลผ่าน We Transfer
 • สำรองไฟล์ข้อมูล 14 วัน

ผลงานออกแบบโปสเตอร์