แก้ไขงานได้กี่ครั้ง?

แก้ไขงานได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และไม่ใช้การทำใหม่