รับออกแบบปกหนังสือ

THE KALLING DESIGN รับออกแบบปกหนังสือ ออกแบบหนังสือ ตั้งแต่หน้าแรก จนไปถึง ปกหนังสือ ด้วยนักออกแบบที่มีมุมมองที่แตกต่าง ที่จะคอยสร้างสรรค์ผลงานให้คุณได้อย่างน่าประทับใจ ราคาที่เป็นกันเองโดยเริ่มต้นที่ 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับจำนวนหน้า และความต้องการของลูกค้า

ปกหนังสือ คืออะไร

ปกหนังสือ คือ ส่วนที่ห่อหุ้มหน้ากระดาษจำนวนตั้งแต่ 1 หน้าขึ้นไป จนถึงหลายร้อยหน้า มีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ เพราะส่วนใหญ่แล้วคนจะเลือกหนังสือจาก ชื่อเรื่องที่ติดอยู่บนปกหนังสือนั่นเอง และยังคงเป็นส่วนที่ไว้สำหรับป้องกันหน้ากระดาษอื่นๆ ไม่ให้เปื้อน รวมถึงปกหลังยังคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของการดึงดูดให้คนอยากอ่านด้วยเช่นกัน

เราให้บริการอย่างไรบ้าง

ให้บริการออกแบบปกหลังสือ ตามที่ต้องการ

เลือกแพ็คเกจ

Standard

25,000/ ปก
 • ออกแบบปกหนังสือ 1 ปก ( หน้าหลัง)
 • ไฟล์ที่จะได้รับ .inx .jpeg .png .pdf
 • ส่งไฟล์งานทาง We TRANSFER
 • สำรองไฟล์ข้อมูล 7 วัน
 • แก้ไขงานได้ 2 ครั้ง
 • ระยะเวลา 7 วัน

Premium

35,000/ ปก
 • ออกแบบปกหนังสือ 2 ปก ( หน้าหลัง )
 • ไฟล์ที่จะได้รับ .inx .jpeg .png .pdf
 • ส่งไฟล์งานทาง We Transfer
 • สำรองไฟล์ข้อมูล 7 วัน
 • แกไ้ขงานได้ 2 ครั้ง / ปก
 • ระยะเวลา 14 วัน

Advanced

สอบถาม/ เดือน
 • ออกแบบปกหนังสือ ( ระบุจำนวน )
 • ไฟล์ที่จะได้รับ .inx .jpeg .png .pdf
 • ส่งไฟล์งานทาง We Transfer,Google Drive
 • สำรองไฟล์ข้อมูล 30 วัน
 • แกไ้ขงานได้ 2 ครั้ง / ปก
 • ระยะเวลา 30 วัน

ผลงาน ออกแบบปกหนังสือ